Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az etológiai témakörben megjelent lefontosabb publikációimGere T. (1974): Az ipari jellegû tartástechnológia követelményei a szarvasmarha populációkkal szemben. Állattenyésztés, Tom. 23., 1.sz., 25-34.p..
Gere T. - Györkös I. (1975): A különbözõ korú üszõborjak viselkedésének összehasonlító vizsgálata. Állattenyésztés, Tom. 24., 4.sz., 331-347.p.
Gere T. ? Vo Hong Hue (1976): A tejelõ tehén takarmányértékesítését befolyásoló néhány tényezõ vizsgálata. Állattenyésztés, Tom. 25., 1.sz., 41-56.p.
Gere T. (1978): Az "önkiválasztásos" takarmányozás hatása a növendékbikák növekedésére és takarmányértékesítésére. Állattenyésztés, Tom. 27., 1.sz., 29-34.Gere T. (1978): Tartástechnológiai tényezõk hatása a szarvasmarhák viselkedésére. Agrártudomá-nyi Egyetem, Mezõgazdaság-tudományi Kar Közleményei, Gödöllõ, 15-26.p.
Gere T. (1978): Tartástechnológiai tényezõk hatása a szarvasmarhák viselkedésére. Agrártudomá-nyi Egyetem, Mezõgazdaság-tudományi Kar Közleményei, Gödöllõ, 15-26.p.
Gere T. ? Lippai K. ? Vo Hong Hue (1980): A tejelõ tehenek táplálóanyag-felvételét befolyásoló néhány tényezõ vizsgálata. Állattenyésztés, Tom. 29., 6.sz., 515-522.p.
Gere T. ? Lippai K. ? Vo Hong Hue (1980): A tejelõ tehenek táplálóanyag-felvételét befolyásoló néhány tényezõ vizsgálata. Állattenyésztés, Tom. 29., 6.sz., 515-522.p.
Gere T. ? Lippai K. ? Vo Hong Hue (1980): A tejelõ tehenek táplálóanyag-felvételét befolyásoló néhány tényezõ vizsgálata. Állattenyésztés, Tom. 29., 6.sz., 515-522.p.
Gere T. ? Kiss S. ? Szilágyi Zs. (1981): Study of colour perception in cattle. Procidings of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition, Gödöllõ, 43-46.pGere T. ? Kiss S. ? Szilágyi Zs. (1981): Study of colour perception in cattle. Procidings of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition, Gödöllõ, 43-46.pGere T. ? Kiss S. ? Szilágyi Zs. (1981): Study of colour perception in cattle. Procidings of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition, Gödöllõ, 43-46.pGere T. ? Kiss S. ? Szilágyi Zs. (1981): Study of colour perception in cattle. Procidings of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition, Gödöllõ, 43-46.pGere T. ? Kiss S. ? Szilágyi Zs. (1981): Study of colour perception in cattle. Procidings of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition, Gödöllõ, 43-46.pGere T. ? Kiss S. ? Szilágyi Zs. (1981): Study of colour perception in cattle. Procidings of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition, Gödöllõ, 43-46.Gere T. ? Györkös I. ? Horváth R. ? Radó G. (1982): Behaviour of cows of different genotypes in closed-tied management system. Reports of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition. Gödöllõ, 65-67.p.
Gere T. ? Györkös I. ? Horváth R. ? Radó G. (1982): Különbözõ genotípusú tehenek viselkedése zárt-kötött tartásban. Állattenyésztés és Takarmányozás, Tom. 32., 1.sz., 39-43.p.
Györkös I. ? Gere T. ? Smohai T. (1983): Üszõborjak néhány viselkedési formájának fejlõdése. Állattenyésztés és Takarmányozás, Tom. 32. 4.sz., 321-327.p.
Gere T. ? Györkös I. ? Horváth R. ? Radó G. (1983): Recent data on colour vision of cattle. Reports of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition, Gödöllõ, 39-45.p.
Gere T. ? Fazekas D. ? Patonai J. (1981): Adatok a borjak káros szopásának kialakulásához. Állat-tenyésztés és Takarmányozás, Tom. 30., 3.sz., 257-262.p.
Gere T. ? Ádám T. ? Szilágyi M. ? Györkös I. (1984): A klimatikus környezet hatása az istállózott és a szabadban, egyedi ketrecben tartott itatott borjak néhány élettani paraméterére. Állattenyészté-si és Takarmányozási Kutatóközpont Közleményei, Gödöllõ, 91-95.p.
Györkös I. ? Gere T. ? Smohai T. (1985): Changes in some behavioural petterns of calves till, six months of age. Reports of the Research Centre for Animal Husbandry and Nutrition, Gödöllõ, 61-64.p.Gere T. (1992): A tartástechnológiai tényezõk hatása a szarvasmarhák viselkedésére. Állattenyész-tés és Takarmányozás. Tom. 41. 3.sz., 223-236.p.
Gere T. ? Koltai Zs. (1994): Húshasznú tehenek viselkedése legelõn. Állattenyésztés és Takarmányozás, Vol. 43. No. 3. 223-232.p.
Gere T. (1994): Quo vadis etológia? Állattenyésztés és Takarmányozás. Vol. 43. No. 4. 365-380.p.
Gere T. ? Hamar G. (2003): Behavior of cows at the feeding trough and when entering the milking parlor. Acta Agronimica Hungarica, 2003. 51 (1), pp. 77-82.
Gere T. ? Hamar G. (2003): Behavior of cows at the feeding trough and when entering the milking parlor. Hungarian Agricultural Research. Vol. 12. No. 3. 21-24.p.Gere T. (1980): Állattartás és etológia. Népszabadság, XXXVIII. évf. 182.sz., 10.p.
Gere T. (1985): A tejelõ tehéntartás technológiájának fejlõdése Magyarországon. Nemzetközi Mezõgazdasági Szemle. 29.évf. 5.sz., 94-97.p.
Gere T. (1985): Szoversensztvovanie technologii szoderzsanija molocsnogo szkota v Vengrii. Zsivotnovodsztvo. 3.sz., 60-61.p.
Gere T. ? Györkös I. ? Fazekas D. ? Kiss S. (1987): A borjak viselkedésének vizsgálata mestersé-ges környezetben. Nemzetközi Mezõgazdasági Szemle. 1.sz., 106-108.p.
Gere T. ? Györkös I. ? Fazekas D. ? Kiss S. (1989): Iszszledovanie povedenija teljat v iszkuszsztvennüh biotopah Leningradszkij Mezsotraszlevoj Territorial?nüj Centr Naucsno ? Technicseszkoj Informacii, Leningrád. 95-98.p.
Ruszev N. ? Gere T. (1990): Osznovnüe rezultatü i napravlenija szoverscsentsztvovanija technologia proizvodsztva moloka. Bulettin, Vaszhnil, Dubrovicü, 8-13.p.
Gere T. ? Györkös I. ? Fazekas D. ? Kiss S. (1989): Iszszledovanie povedenija teljat v iszkuszsztvennüh biotopah Leningradszkij Mezsotraszlevoj Territorial?nüj Centr Naucsno ? Technicseszkoj Informacii, Leningrád. 95-98.p.
Gere T. (1978): A tartástechnológiai tényezõk hatása a szarvasmarhák viselkedésére. In: A szarvasmarhatartás technológiája, Egyetemi jegyzet, Gödöllõ, 94-113.p.
Gere T. (1993): Állattenyésztéstan. Fõiskolai jegyzet. Gyöngyös, 400.p.
Gere T. (1996): Állattenyésztés. Mezõgazda Kiadó, Budapest, 300.p.
Gere T. (1998): A bika szexuális viselkedésének vizsgálata, in: A szarvasmarha mesterséges termékenyítése (Gere T. ? Soós P. ? Szász F.) Mezõgazda Kiadó, Budapest, 31-34.Gere T. (1999): Állattenyésztés. In: Kollega Tarsoly István (szerk.) Magyarország a XX. század-ban IV. kötet, Tudomány 1. Mûszaki és természettudományok. 691-718 p.
Gere T. - Csányi V. (2001): Gazdasági állatok viselkedése I. Általános etológia. Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 336 p.
Gere T. (2003): Gazdasági állatok viselkedése II. A szarvasmarha viselkedése. Szaktudás Kiadó Ház Rt., Budapest, 167 p.
Gere T. (2003): Gazdasági állatok viselkedése. III. A lovak viselkedése. Szaktudás Kiadó Ház Rt., Budapest, 127 p.
Gere T. (2004): Gazdasági állatok viselkedése V. A juhok viselkedése. Szaktudás Kiadóház, Budapest. 113. p.
Gere T. (2005): Gazdasági állatok viselkedése. VI. A baromfi viselkedése. Szaktudás Kiadóház, Budapest. 206. p.

Gere T. ? Sándor A. (1978): A különbözõ genotípusú tehenek viselkedése zárt ? kötött tartási rendszerben. KGST Etológiai Szimpózium anyaga, Gödöllõ, 22-23.p.Gere T. (1982): A szarvasmarha íz- és színválasztása. Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató-központ Tudományos Termelési Tanácskozás Kiadványa, Budapest, 25.p.
Gere T. ? Fazekas D. ? Patonai J. (1982): A borjak táplálkozási viselkedése szopás és tejpótlószer itatás közben. Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Tudományos Termelési Tanács-kozás Kiadványa, Budapest, 34.p.
Gere T. (1992): Gyepre alapozott növendékmarha hizlalás technológiája. "Legeltetéses állattartás" Tudományos Termelési Tanácskozás. Szikszó. 189-198.p.
Gere T. ? Koltay Zs. (1992): Húshasznú tehenek viselkedése legelõn. "Természetes állattartás" Tudományos Termelési Tanácskozás. Szolnok. 285-294.p.
Gere T. ? Marselek S. ? Bozó S. (1992): A tenyésztõi munka hatása az állati termékek minõségére. III. Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös. 82-86.p.
Gere T. ? Lippai K. ? Herczeg B. ? Marselek S. (1992): A tejelõ tehén tápanyagfelvételét befolyásoló tényezõk vizsgálata faktoranalízissel. III. Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 188-190.p.
Gere T. ? Abayné Hamar E. (1992): Néhány tartástechnológiai tényezõ hatása a szarvasmarhák viselkedésére. III. Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös. 249-253.p.
Gere T. ? Herczeg B. ? Hamar G. ? Gere Zs. ? Simai Sz. (2002): A tehenek viselkedése fejõházban történõ fejés esetén (elõadás, prociding). VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2002. március 26-27. 114.p.
Gere T. ? Hamar G. ? Herczeg B. ? Gere Zs. ? Simai Sz. (2002): Behaviour of the cows in the milking parlour (elõadás, prociding). The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare. International Symposium National Research Institute of Animal Production. Krakow/Balice Poland. 2002. jún. 24-25.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Szigetcséo

(Némethy Zsolt, 2008.02.29 11:34)

Kiemelkedő tudományos teljesítmény 4